ஒப்பனை

பாண்டி பூஸ்ட் vs ஓலாப்ளெக்ஸ்: சேதமடைந்த எனது தலைமுடியில் இரண்டையும் முயற்சித்தேன்